Katalog zum Kunstpreis 2020 des Preisträgers Dávid Čerťanský >

 

Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst uns Kultur

K U N S T P R E I S   2 0 2 0

O F F I Z I E L L E   V E R L A U T B A R U N G

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Ablauf für die Vergabe des Kunstpreises 2020 der Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur, der in ganz Tschechien ausgeschrieben wurde, erheblich gestört. Bereits mit der Jurysitzung, die um sechs Monate verspätet am 09. Oktober 2020  stattfand, war ein „normaler“ Zeitablauf nicht mehr möglich. Auch alle folgenden Aufgaben – Auswahl der Bilder für den Katalog, Katalogerstellung, Plakat und Einladungskarten entwerfen – bis zur Übergabe des Kunstpreises und der Preisträgerausstellung im Goethe-Institut Prag rückten wegen der Pandemie immer weiter in unerreichbare Ferne.

Am 09. Oktober 2020 hat eine unabhängige Jury Dávid Čerťanský zum Kunstpreisträger 2020 unserer Stiftung gewählt. Der Preisträgerkatalog liegt nun vor. Für uns war es ein Novum, keines der Bilder im Original gesehen zu haben, da Reisen nach Prag für uns nicht mehr möglich waren. Die Auswahl der Arbeiten für den Katalog und die Betreuung des Kunstpreisträgers vor Ort hat für die Stiftung mit viel Engagement und Herzblut Lucie Váchová übernommen. Ohne ihre Hilfe würde es den Katalog nicht geben. Danke!

Auch bei Mechthild Belina in Prag, die unsere Texte sehr sorgfältig übersetzt hat und beim Grafikdesigner Rainer Geyer, der mit seiner Professionalität wieder einen tollen Katalog erschaffen hat, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir danken dem Freistaat Sachsen, der unser Vorhaben gefördert hat und Herrn Dr. Israng, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, der die Schirmherrschaft über den Kunstpreis 2020 übernommen hat.

Die Übergabe des Kunstpreises, ursprünglich am 06. Mai 2021 im Goethe - Institut Prag im Beisein des Schirmherren, dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Herrn Dr. Israng, geplant, wird auf Grund der aktuellen Lage leider nicht stattfinden.

Hiermit übergeben wir daher auf diesem Wege heute, am 06. Mai 2021, offiziell den Kunstpreis 2020 der Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur, dotiert mit einem Preisgeld von 7.500 Euro, an den Preisträger Dávid Čerťanský.

Lieber Dávid Čerťanský, wir wünschen Dir alles, alles Gute für Deinen weiteren persönlichen und künstlerischen Weg!

Noch planen wir, die Preisträgerausstellung mit feierlicher Eröffnung im September 2021 im Goethe-Institut in Prag durchzuführen. Aber für alle, die Dávid Čerťanský und seine Arbeiten bereits jetzt kennenlernen möchten, gibt es auf unserer Website vorab den Katalog. Wir wünschen allen viel Freude beim Betrachten und Entdecken.

Roland Gräfe (Vorsitzender) und das Kuratorium der
Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur

Radebeul, den 06.05.2021

KUNST UND KULTUR FÖRDERN  –  BRÜCKEN SCHLAGEN

Dávid Čerťanský

 

Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu

CENA ZA UMĚNÍ 2020

OFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ 

Pandemie koronaviru významně narušila celý průběh udělování Ceny za umění 2020 Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu, vyhlášené v České republice. Již od zasedání poroty, které se konalo před šesti měsíci (9. října 2020), nebylo možné realizovat jednotlivé zamýšlené kroky. Všechny plánované úkony – od výběru reprodukcí do katalogu, jeho přípravu, návrh plakátů a pozvánek až po předání ceny a realizaci výstavy vítěze v Goethe-Institutu v Praze – se kvůli pandemii značně oddálily.

Dne 9. října 2020 nezávislá porota vybrala Dávida Čerťanského jako vítěze Ceny za umění za rok 2020 naší nadace. Katalog vítěze je konečně na světě. Během jeho přípravy jsme byli zaskočeni nastalou situací, nebylo možné navštívit umělce a vidět originály jeho prací, protože podnikat cesty do Prahy už nebylo reálné. Lucie Váchová tak ochotně převzala za nadaci výběr děl do katalogu a spolupráci s vítězem ceny za umění v Praze. Bez její pomoci by katalog nevyšel!

Rádi bychom také poděkovali Mechthild Bělinové, která naše texty velmi pečlivě překládala, a grafickému designérovi Rainerovi Geyerovi, jenž se svým profesionálním přístupem opět vytvořil skvělý katalog. Rádi bychom také poděkovali Svobodnému státu Sasko, podporujícímu náš projekt a Dr. Israngovi, velvyslanci Spolkové republiky Německo v Praze, který převzal záštitu nad Cenou za umění 2020.

Předání umělecké ceny, původně plánované na 6. května 2021 v pražském Goethe-Institutu za přítomnosti patronů a velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Dr. Isranga, se bohužel neuskuteční kvůli přetrvávající pandemii.

Proto dnes, 6. května 2021, oficiálně předáváme vítězi Dávidovi Čerťanskému Cenu za umění roku 2020 Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu, dotovanou finanční částkou ve výši 7.500 eur.

Milý Dávide, přejeme Ti vše nejlepší a hodně úspěchů v osobním i profesním životě!

Stále plánujeme realizaci výstavy vítěze se zahajovacím ceremoniálem v září 2021 v Goethe-Institutu v Praze. Pro každého, kdo by chtěl už nyní, alespoň zprostředkovaně, poznat Dávida Čerťanského a jeho dílo, je na našich webových stránkách k dispozici katalog v elektronické podobě. Přejeme všem hodně radosti a zábavy při jeho prohlížení a objevování Dávidova díla.

Roland Gräfe (předseda) a kuratorium

Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu

 

V Radebeulu, dne 06. 05. 2021

PODPOROVAT UMĚNÍ A KULTURU – BUDOVAT MOSTY